[NetBehaviour] ART AND TECHNOSCIENCE - A conference by the Academy of Fine Arts in Finland.

info info at furtherfield.org
Fri Feb 12 10:50:04 CET 2010


ART AND TECHNOSCIENCE
Practices in transformation

A conference by the Academy of Fine Arts in Finland, in collaboration 
with the Finnish Bioart Society and Pixelache festival. Helsinki, 
24-25.3.2010

The beginning of the 21st century is characterized by an overwhelming 
awareness of environmental issues. Facing the threat of global warming, 
the findings of scientific
research have become a subject of intensive political debate. The 
ethical questions traditionally discussed in the green-wing marginals 
have become mainstream, as science
has become a coffee-table topic.

The field of art that interacts with the practices of science and its 
technologies is commonly referred to as ART&SCIENCE. During the past 
decades, this hybrid field has
become more or less established, with landmark works, major institutions 
and written histories. However, with the new wave of environmentalism, a 
further wave of artists
working with methods and questions related to scientific research has 
also emerged.

The conference seeks to contextualize the practices of ART&SCIENCE both 
in the contemporary political atmosphere and the history of contemporary 
art.

The first day of the two-day conference focuses on the practices in 
transformation as a result of research-orientation and 
cross-disciplinarity, characteristic to the field of ART&SCIENCE.

The second day of the conference looks at the technologies of encounter 
between human and non-human worlds. The aim is to address the ethical 
discourse taking place in art
practices which look at the interaction between humans and non-humans.

Speakers include Roy Ascott (artist, researcher, UK), Jill Scott 
(artist, researcher, AUS/CH), Andy Gracie (artist, UK/ESP), Ingeborg 
Reichle (art historian, DE), Adam
Zaretsky (artist, US), Tuija Kokkonen (theatre director, FI), Terike 
Haapoja (artist, FI), Pau Alsina (researcher, ESP), Ulla Taipale 
(curator, FI/ESP), Anu Osva (artist, FI), Erich Berger (artist, 
coordinator ArsBioarctica, AUT/FI), Leena Valkeapää (artist, FI), Laura 
Beloff (artist, researcher, FI), Manu Tamminen (microbiologist, FI), 
Eija Juurola (forest researcher, FI), Raitis Smits (artist, curator, 
LV), Jan Kaila (artist, professor, FI), Antti Sajantila (professor,  
medical doctor, FI), Minna Långström
(artist, FI), among others.

Contact:
Erich Berger
Coordinator ArsBioarctica
eb at randomseed.org
+358-50-4338898
http://kilpiscope.net

Terike Haapoja
Artist, Phd researcher
mail at terikehaapoja.net
+358-50-4058341
http://kuva.fi


----------------------------------------------------

ART AND TECHNOSCIENCE
- taiteen muuttuvat praktiikat

Kansainvälinen konferenssi, järjestäjänä Suomen Kuvataideakatemia,
yhteistyössä Biotaiteen seuran ja Pikseliähky ? festivaalin kanssa
24-25.3.2010 Helsinki

2000-luvun alkua leimaa ympäristökysymysten voimallinen politisoituminen.
Ilmastonmuutoksen edessä tieteellisestä tutkimuksesta on tullut
poliittisen tarkastelun
kohde ja kiihkeiden väittelyiden välikappale. Perinteisesti vihreään
marginaaliin
liitetyt aiheet ovat virranneet valtavirtaan, samalla kun tieteestä on 
tullut
kahvipöytäkeskustelujen puheenaihe.

Tieteen ja teknologian suhteita tarkasteleva, leimallisesti monialainen ja
poikkitieteinen nykytaiteenalue otsikoidaan usein sananparilla
ART&SCIENCE. Viime
vuosikymmenten aikana tämä perinteisiä genrerajoja ylittävä kenttä on
vakiinnuttanut
asemansa: merkkiteokset ja alan instituutiot ovat jo osa taiteen
kirjoitettua historiaa.
Ympäristökysymysten politisoitumisen myötä on kuitenkin noussut esiin
uusi aalto tieteen
ja sen teknologioiden parissa työskenteleviä taiteilijoita.

Konferenssi pyrkii hahmottamaan art&science -kentän praktiikoita sekä
suhteessa
ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin, että nykytaiteen perinteisiin.

Konferenssin ensimmäinen päivä keskittyy taiteen muuttuviin praktiikoihin
tutkimuksellisuuden ja poikkitieteellisyyden seurauksena.

Konferenssin toinen päivä tarkastelee ihmisen ja ei-inhimillisen
suhteita määrittäviä
kohtaamisen teknologioita ja niitä eettisiä kysymyksiä, joita ihmisen
ja ei-inhimillisen
suhteita tieteen kehyksessä käsittelevä taide nostaa esiin.

Konferenssin puhujina ovat mm. Roy Ascott (taiteilija, tutkija, UK),
Jill Scott
(taiteilija, tutkija, AUS/CH), Andy Gracie (taiteilija, UK/ESP),
Ingeborg Reichle
(taidehistorioitsija, DE), Adam Zaretsky (taiteilija, US), Tuija Kokkonen
(teatteriohjaaja, FI), Terike Haapoja (taiteilija, FI), Pau Alsina
(tutkija, ESP), Ulla
Taipale (kuraattori, FU/ESP), Anu Osva (taiteilija, FI), Erich Berger
(taiteilija,
koordinaattori ArsBioarctica, AUT/FI), Leena Valkeapää (taiteilija,
FI), Laura Beloff
(taiteilija, FI), Manu Tamminen (mikrobiologi, FI), Eija Juurola
(ekologi, FI), Raitis
Smits (taiteilija, kuraattori LV), Jan Kaila (taiteilija, professori,
FI), Antti
Sajantila (oikeuslääketieteen professori), Minna Långström (taiteilija, FI).

Yhteystiedot:

Erich Berger
suunnittelija, ArsBioarctica
eb at randomseed.org
+358-50-4338898
http://kilpiscope.net

Terike Haapoja
kuvataiteilija, KuvA
mail at terikehaapoja.net
+358-50-4058341
http://kuva.fi
More information about the NetBehaviour mailing list