[NetBehaviour] Drowning man with Cellphone Part III (extended version)

ajaco c/o bid ajaco at xs4all.nl
Thu Nov 11 13:44:39 CET 2010


>From Burgerwaanzin.nl site:

http://burgerwaanzin.nl

Translation [2010] by BabelFish and Andreas Maria Jacobs from an original
DREAM text by Judith V. [2003]


[English]

Light falls haphazardly within the
area, the field, on which still
rolls the two years old lie,
indicating me .

Police stops the film of the
assassinated man with force.
He sings and scratches naked with
a microphone on the podium.

Pale, vulnerably the body sings.
A song. Words which fry.

The female police officer watches
the sinner on the screen,
glad about the corpse sitting small
and twisted in her pocket

The staircase where he savagely
threw it off. Hands over to power,
but did not thrashed.

The fact that it are our corpses,
turns us into assassins of our
collapsing bodies.

The festival. Two years of suffering.
A battlefield of stimulants

Last night. I am shy.

[/English]


[Dutch]

Lukraak valt licht op het terrein,
het veld, waarop nog een
leugen ligt van twee jaar oud,
dat kan naar mij wijzen.

De politie draait de film van de vermoorde man.
Hij zingt en scharrelt naakt met
een microfoon over het podium.

Bleek, kwetsbaar zingt het lichaam
Een lied. Woorden die rafelen.

De vrouwelijke politieagent aanschouwt de
zondaar op de film. Blij dat het lijk
- dat klein en dubbelgevouwen in de
zak zit die

hij de trap afwierp terwijl hij het lijk
persoonlijk wilde overhandigen aan de 'macht',
maar dat ik het niet dorst.
Omdat het feit dat het ons lijk is,
ons tot moordenaar maakt - samenvalt met het
gefilmde lichaam.

Het feest, twee jaar geleden,
een slagveld van genotsmiddelen,

was zijn laatste nacht. Ik ben feestschuw.

[/Dutch]

[French]

La lumière tombe au petit bonheur
dans le secteur.
le champ sur lequel toujours roule
un mensonge de deux années,
ce qui m'indique.

Les forces de policier à arrêter
le film du homme assassiné.
Il chante et raye nu avec une
microphone sur le podiume.

Pâle et vulnérable le corps chante.
Une chanson. Mots qui frangent.

Les montres femelles de policier
le pécheur sur l'écran, heureux au
sujet de se reposer de cadavre
petit et tordu dans sa poche.

L'escalier où il sauvagement l'a jeté
au loin. Remis à la puissance,
mais a fait non battu.

Le fait que ce sont nos cadavres,
nous transforme en assassins de
notre corps s'effondrants.

Le festival. Deux ans de souffrance.
Un champ de bataille des stimulants

More information about the NetBehaviour mailing list