[NetBehaviour] Anne Rosen - - --Fwd: Premiär för Barriärorkestern - 29 oktober 19.30 - Fylkingen

ruth catlow ruth.catlow at furtherfield.org
Tue Oct 6 13:41:55 CEST 2015


#justforwarding

to any of those who don't know Ann Rosen's work.
I find it unusual and exhilarating. Perhaps you will too!
: )

/Scroll down for english version. Sorry for any crossposting./
/
/
/Barriärer är som magneter, barriärer drar till sig och lagrar kultur, 
idéer, uppfattningar, beteenden, fördomar. Barriärer är motstånd, 
gränser, hinder, skydd. Barriärer kan man gå runt, igenom, //bryta ner, 
rasera och bygga upp. Barriärer kan ge energi, idéer och lösningar./
//
Premiär för
*BARRIÄRORKESTERN*
med uruppförande av den experimentella ljudkonstföreställningen
RESILIENCE, GROUND LAYER MODULES i två akter

Idé, komposition och regi
ANN ROSÉN
Text
HELENA BOBERG


FYLKINGEN, TORSDAG 29 OKTOBER 2015, KL.19.30
http://fylkingen.se/node/2115

Entré: 100 kr, Studerande och medlemmar 80 kr


När orkester efter orkester läggs ner väljer Ann Rosén att starta en ny! 
Barriärorkestern
består av några av Sveriges främsta musiker och konstnärer – utvalda för 
sin speciella kompetens och vilja att utmana, ta spjärn och använda sina 
egna barriärer för att utveckla musiken: Anna Lindal violin, Eva Lindal 
violin, Elsbeth Berg viola, Sara Sjödahl piano och dragspel, Jörgen 
Pettersson saxofon, Matias Björnstad Karlsen saxofon, Ola Paulsson 
saxofon, Jakob Riis trombon, Girilal Baars röst/sång, Helena Boberg 
röst, Sten-Olof Hellström synt och elektronik och Ann Rosén


För Barriärorkesterns första spelning har Ann Rosén komponerat verket 
RESILIENCE, GROUND LAYER MODULES i två akter med text av Helena Boberg. 
Med strängar och stråkar, med klubbor,blås och brus, med elektroniska 
instrument och textila motstånd, i mötet mellan konstformer och 
traditioner moduleras konserten fram.

I verket RESILIENCE och genom BARRIÄRORKESTERN sammanfattas Anns långa 
konstnärliga verksamhet i ett modulärt verk för de specialbyggda 
instrumenten KNÄMUDD och INTEOCH, röster och blandad instrumentation.

Barriärorkestern och verket RESILIENCE ingår som en del av Ann Roséns 
projekt Stora Barriärorkestern som vill utmana våra inre och yttre 
barriärer, de vi bär inom oss och de vi möter i relationen till 
omvärlden, fördjupa samarbetet med musikerna och komponera och utveckla 
nya instrument, speltekniker, musik och konst. Stora Barriärorkestern 
(http://storabarriarorkestern.se/).

Projektet genomförs med stöd av Konstnärsnämnden och Längmanska 
kulturfonden. Tack till Genelec.


——————————————————————

/Barriers are like magnets, barriers attract and store culture, ideas, 
perceptions, behaviour, prejudice.
//Barriers are resistance, borders, obstacles, protection. Barriers can 
be avoided, charged, broken down, destroyed and raised. Barriers can 
supply energy, ideas and solutions./

The premiere of

*BARRIÄRORKESTERN*
THE BARRIER ORCHESTRA
with the first performance of the experimental sound art performance
RESILIENCE, GROUND LAYER MODULES in two acts

Idea, composition and direction
ANN ROSÉN
Text
HELENA BOBERG

FYLKINGEN, THURSDAY 29 OCTOBER 2015, 7.30 pm
http://fylkingen.se/node/2115

Tickets: 100 kr, Students and members 80 kr

Orchestra after orchestra are closed down and Ann Rosén chooses to start 
a new one! The Barrier Orchestra includes some of Sweden’s foremost 
musicians and artists – selected for their skills and their desire to 
challenge, exploit and explore their own barriers to develop the music: 
Anna Lindal violin, Eva Lindal violin, Elsbeth Berg viola, Sara Sjödahl 
piano and accordion, Jörgen Pettersson saxophone, Matias Björnstad 
Karlsen saxophone, Ola Paulsson saxophone, Jakob Riis trombone, Girilal 
Baars voice/singing, Helena Boberg voice, Sten‐Olof Hellströmsynths and 
electronics and Ann Rosén.

For The Barrier Orchestra’s first performance Ann Rosén has composed 
RESILIENCE, GROUND LAYER MODULES in two acts with text by Helena Boberg. 
With strings and bows, winds and white noise, electronic instruments and 
textile resistance, in a meeting of artistic disciplines and traditions 
the concert is modulated into existence

In the work RESILIENCEand through the BARRIER ORCHESTRA, Ann's long 
artistic activity is summarized in modular pieces for the custom-built 
instruments KNEECUFF and INTEOCH, mixed orchestration and voices.

THE BARRIER ORCHESTRA and the piece RESILIENCE are part of Ann Rosén’s 
The Great Barrier Orchestra project, which aims to challenge our inner 
and outer barriers, the ones we carry inside ourselves and the ones we 
encounter in the world around us, deepen colabouration with the 
musicians,composing and developing new instruments, playing techniques, 
music and art. t aims to evolve the relationship with the musicians and 
to compose and develop new instruments, playing techniques, music and 
art. The Great Barrier Orchestra (http://storabarriarorkestern.se/).

With support by The Swedish Arts Grants Committeéand Längmanska 
Kulturfonden. Thank you to Genelec.
__________________________________________________________________________________________________________________

If you don’t like to get any more information from me, please answer 
with REMOVE in the subject line.
__________________________________________________________________________________________________________________

Välkommen / Welcome !

Ann Rosen
ar at annrosen.se <mailto:ar at annrosen.se>
+46 (0)708109838
www.annrosen.se <http://www.annrosen.se>
www.storabarriarorkestern.se <http://www.storabarriarorkestern.se>
www.schhh.se <http://www.schhh.se>
www.syntjuntan.se <http://www.syntjuntan.se>
www.ljudexkursioner.se <http://www.ljudexkursioner.se>
www.knyppel.se <http://www.knyppel.se>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.netbehaviour.org/pipermail/netbehaviour/attachments/20151006/9827b35b/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: barriarorkesternbildinbj.jpeg
Type: image/jpeg
Size: 158267 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.netbehaviour.org/pipermail/netbehaviour/attachments/20151006/9827b35b/attachment.jpeg>


More information about the NetBehaviour mailing list