[NetBehaviour] Move a text, break up the house

John Hopkins chazhop at gmail.com
Wed Oct 19 06:04:03 CEST 2016


On 18/Oct/16 09:19, Maria Farràs wrote:
> AVÍS DE CONFIDENCIALITAT. Aquest missatge conté informació confidencial
> sotmesa a secret professional. Si no en sou el destinatari no esteu
> autoritzat a llegir-ne, copiar-ne o difondre'n el contingut. Si heu rebut el
> correu per error, us preguem que el destruïu i que ens ho comuniqueu
> immediatament. Gràcies per la vostra col·laboració. No l'imprimiu si no és
> necessari. AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje contiene información
> confidencial sometida a secreto profesional. Si usted no es e l destinatario
> de este mensaje no está autorizado a leer, copiar o difundir  su contenido.
> En caso de error, rogamos lo destruya y nos lo comunique inmediatamente.
> Gracias por su colaboración. No lo imprima si no es necesario.
> CONFIDENTIALITY NOTICE This message contains confidential information subject
> to professional secrecy. If you are not the intended recipient of this
> message you are not authorised to read, copy, or disseminate its contents. In
> this case, we kindly ask you to destroy this email and inform us immediately.
> Do not print this message if it is not strictly necessary.

UH, shall I blow this up w/ some pbx?

I promise I won't tell anyone that I saw this email, I promise, really...

jh
-- 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dr. John Hopkins, BSc, MFA, PhD
levitating on bentonite
twitter: @neoscenes
http://tech-no-mad.net/blog/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
More information about the NetBehaviour mailing list