[NetBehaviour] Fwd: High North Newsletter 09.10.2020

Alan Sondheim sondheim at gmail.com
Fri Oct 9 15:52:08 CEST 2020


The Arctic is increasingly becoming a source of contestation and the
international scene increasingly dangerous... It's worthwhile to subscribe
to this.

Best, Alan

---------- Forwarded message ---------
From: High North News <hinn at nord.no>
Date: Fri, Oct 9, 2020 at 5:58 AM
Subject: High North Newsletter 09.10.2020
To: <sondheim at gmail.com>


There ain't no cure against Donald Trump

A weekly newsletter from High North News.
Articles in English and Norwegian,
please scroll to your preferred language.
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser
<https://mailchi.mp/35b2ba7a4569/ezltft3f3w-4082629?e=cd5da5dbfd>.
*(Scroll ned for norsk)*


*Journalist and editor of the Northwest-Russian news-site
Sever.Realii, Svetlana Prokopyeva in court wearing a T-shirt with the
slogan: "We will not shut up". Photo: Zelenysh Nelubin*


There ain't no vaccine against Donald Trump

*Dear reader,*
"There is so much noise", Norwegian Foreign Minister Ine Eriksen Søreide
said with a sigh the other day. She was challenged by Norwegian daily
Aftenposten about the relationship to Donald Trump.

I have in later years asked the same of both the foreign minister and the
defense minister.

Every single time, the answers have been characterized by our security
policy and economic dependence on the USA. Evasive, vague, stressing that
the USA is more than Donald Trump.

In Brussels, the Norwegian Secretary-General Jens Stoltenberg conducts the
same exercise on a nearly daily basis. He tries to balance phrases to cover
NATO’s frustration without stirring a storm from the American president
towards the defense allilance.

Foreign Minister Eriksen Søreide’s interview with Aftenposten goes to show
that the band is on the verge of rupture
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=08dc392e48&e=cd5da5dbfd>.
What goes on right now in the White House in Washington D.C. makes us
almost forget the underlying and serious threats laying beneath Trump’s
insane Twitter world.

The Foreign Minister herself points to climate issues, trade politics and
the nuclear agreement with Iran. Three key challenges placed at risk by a
president who is convinced he is still the anchor of a reality show, not
leader of the powerful USA.

The world holds its breath while the pandemic and Donald Trump rage on.
There will never ever be a vaccine against the latter.

In a High North News op-ed this week, a series of internationally
recognized researchers describe an Arctic summer characterized by giant ice
shelves collapsing, extremely high temperatures in Siberia and thawing
permafrost leading to a massive diesel spill in Russia. They call for
strengthening international cooperation between countries, people and
science in the Arctic
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=d9bac63515&e=cd5da5dbfd>
.

We have a separate article about the conflicts following in the wake of
this diesel spill
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=a01a4a25f7&e=cd5da5dbfd>.
You can also read about the new Russian icebreaker Arktika, which sailed
all the way to the North Pole on its maiden voyage through the Polar ice
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=756e1accb6&e=cd5da5dbfd>
.

We have also interviewed Russian journalist and editor of a Northwest
Russian news site Svetlana Prokopyeva about the conditions for the press in
Russia. The courageous journalist risks seven years in prison after having
covered terrorism in Arkhangelsk
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=05d68a099f&e=cd5da5dbfd>
.

You can read all this, and much more, in High North News
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=b4c45b3bb4&e=cd5da5dbfd>
.


*Have a great weekend, everybody!*
Arne O. Holm,
Editor-in-Chief, High North News
------------------------------

*Her legger fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen frem
regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021 i
Stormen bibliotek i Bodø. Foto: Arne O. Holm*


*Mot Donald Trump finnes det ingen vaksine*


*Kjære leser!*
– Det er så mye støy, sukket utenriksminister Ine Eriksen Søreide forleden.
Hun ble utfordret av Aftenpostens journalist på forholdet til Donald Trump.

Jeg har selv i løpet av de siste årene stilt de samme spørsmålene til både
utenriksministeren og forsvarsministeren.

Svarene har hver eneste gang vært preget av vår sikkerhetspolitiske og
økonomiske avhengighet av nettopp USA. Unnvikende, flakkende, med vekt på
at USA ikke bare er Donald Trump.

I Brussel gjør den norske generalsekretæren, Jens Stoltenberg, nesten
daglig den samme øvelsen. Han balanserer seg fram til formuleringer som
skal dekke over Natos frustrasjon, uten å sette i gang en storm mot
forsvarsalliansen fra den amerikanske presidenten.

Utenriksminister Eriksen Søreides intervju med Aftenposten viser at
strikken er på bristepunktet
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=b412ff41ee&e=cd5da5dbfd>.
Det som akkurat nå foregår i Det hvite hus i Washington gjør at vi nesten
glemmer de underliggende og alvorlige truslene som ligger under galskapen i
Trumps twitterverden.

Utenriksministeren peker selv klimaspørsmål, handelspolitikk og atomavtalen
med Iran. Tre sentrale utfordringer satt i spill av en president som er
overbevist om at han fortsatt er programleder i et realityshow, og ikke
leder for det mektige USA.

Hele verden holder pusten, mens pandemien og Donald Trump herjer. Mot
sistnevnte vil det aldri komme noen vaksine.

I en kronikk i High North News denne uka beskriver en rekke internasjonalt
anerkjente forskere en sommer i Arktis preget av gigantiske isflak som
kollapser, ekstremt høye temperaturer i Sibir og permafrost som ødelegges
av massive dieselutslipp i Russland. Deres klare oppfordring er å styrke
det internasjonale samarbeidet mellom land, folk og vitenskap i Arktis.
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=993ae8b7e8&e=cd5da5dbfd>

I vår engelske utgave finner du en egen oppdatert artikkel om konfliktene i
kjølvannet av dette dieselutslippet.
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=7dc12a1534&e=cd5da5dbfd>
Der
kan du også lese at den nye russiske isbryteren Arktika som seilte helt til
Nordpolen under sin jomfrutur i isen.
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=dfe1af0558&e=cd5da5dbfd>

Vi har også intervjuet den russiske journalisten og redaktøren Svetlana
Prokopjeva om pressens kår i Russland.
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=c2353ab50e&e=cd5da5dbfd>
Den modige journalisten og redaktøren av en nordvestrussisk nettavis
risikerer selv syv år i fengsel, etter å ha skrevet om terrorisme i
Arkhangelsk.

I Norge presenterte regjeringen sitt statsbudsjett for 2021 denne uka. I
vår fyldige dekning sett med nordområdeøyne, finner du blant annet artikler
og analyser av forsvar og sikkerhet
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=b39191ecfc&e=cd5da5dbfd>,
fiskeripolitikk
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=614ba67c1b&e=cd5da5dbfd>,
næringsliv og kultur
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=2cf8b4d9af&e=cd5da5dbfd>,
i tillegg til en gjennomgang av Longyearbyen og Svalbards plass i norsk
økonomi
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=3295f56c3e&e=cd5da5dbfd>
.

I en kommentar til statsbudsjettet skriver jeg at det denne gangen er
lettere å få øye på det som avlyses i nord, enn det som settes i gang
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=1b606b4876&e=cd5da5dbfd>.
Bakgrunnen er at nok et forsøk på industrietablering i nord skrinlegges,
til fordel for ringvirkninger lenger sør i landet.

Dette, og mye mer kan du lese om akkurat i highnorthnews.com
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=4e82d4ce36&e=cd5da5dbfd>
.

*God helg, alle sammen!*
Arne O. Holm
Sjefsredaktør, High North News
 follow on Twitter
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=4620aff41b&e=cd5da5dbfd>
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=6597b8deea&e=cd5da5dbfd>
|
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=e6fcb462bb&e=cd5da5dbfd>friend
on Facebook
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=2933f75708&e=cd5da5dbfd>
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=0c593b21d4&e=cd5da5dbfd>|
forward to a friend
<http://us3.forward-to-friend.com/forward?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=5ab398367c&e=cd5da5dbfd>

*Copyright © 2020 High North News, All rights reserved.*

E-mail: hinn at nord.no <Highnorthnews at nord.no>
Website: www.highnorthnews.com
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=d79413d335&e=cd5da5dbfd>

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/profile?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=de30667854&e=cd5da5dbfd>
or unsubscribe from this list
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=de30667854&e=cd5da5dbfd&c=5ab398367c>


[image: Email Marketing Powered by Mailchimp]
<http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=f32e79493cc20f2cefad3180d&afl=1>
 unsubscribe from this list
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=de30667854&e=cd5da5dbfd&c=5ab398367c>
| update subscription preferences
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/profile?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=de30667854&e=cd5da5dbfd>
-- 
*=====================================================*

*directory http://www.alansondheim.org <http://www.alansondheim.org> tel
718-813-3285**email sondheim ut panix.com <http://panix.com>, sondheim ut
gmail.com <http://gmail.com>*
*=====================================================*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.netbehaviour.org/pipermail/netbehaviour/attachments/20201009/4a51ed0e/attachment.htm>


More information about the NetBehaviour mailing list