[NetBehaviour] Fwd: High North Newsletter 26.03.2021

Alan Sondheim sondheim at gmail.com
Sat Mar 27 16:06:00 CET 2021


Hi, I'm forwarding this to Netbehaviour because, first, I love the
information here, and second, it has so much to do with cooperation - the
video on Kven Theater, the article on the borderlands.
You might want to subscribe to this; it's always interesting and always a
report from the rapidly changing conditions in the Arctic, which of course
isn't that far away.
Best, Alan

---------- Forwarded message ---------
From: High North News <hinn at nord.no>
Date: Fri, Mar 26, 2021 at 10:17 AM
Subject: High North Newsletter 26.03.2021
To: <sondheim at gmail.com>


Welcome to the True Arctic!

A weekly newsletter from High North News.
Articles in English and Norwegian,
please scroll to your preferred language.
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser
<https://mailchi.mp/4e5f343a244a/ezltft3f3w-4209057?e=cd5da5dbfd>.
*(Scroll ned for norsk)*

*Mari Bekkestuen and Henriette Bøe guard the border between Russia and
Norway in Pasvik. (Photo: Arne O. Holm) *

Welcome to the True Arctic *Dear High North News reader! Stories roll in to
the High North Tour mobile office faster than we can bring them out to you
again. The people of the Arctic have much on their hearts and are happy to
share with the world. This is the week from the High North, with news from
security politics, shipping, entrepreneurship, and strong stories to tell.*

Little did we know that the response to our editor-in-chief’s journey
through the High North would be received like this – a tremendous response!
Arne O. Holm’s office on wheels is welcomed in every nook and cranny of
Northern Norway, where he has parked so far, and he has more stories in
store than we are able to bring out.

The journey started off with a desire to bring out the diverse life in the
Arctic, the one that defies the pandemic and narrow economic margins. And
the Arctic responded with a resounding “Yes!”

In this week’s Friday commentary, we are allowed a glimpse into the journey
in these borderlands – quite literally:

“The ferry no longer operates, and the country on the other side of the
frozen river has changed its name. This is where East and West meet
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=afda9d0a03&e=cd5da5dbfd>
.”

*A journey among people*
This week, the High North Tour tells stories about the Taste of North fish
company in Hamarøy, the CEO of which shares his worries about the future
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=b92c199cfd&e=cd5da5dbfd>
.

You can also join us to a unique theater in Nordreisa, where theater
history is written in a language hardly anyone speak – Kven
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=68cf788358&e=cd5da5dbfd>
.

Holm also sheds light on the darker aspects of history, such as the work
taking place in the aftermath of the so-called Tysfjord Case. At Arran, a
Lule-Sami Center, that process is still ongoing
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=6a0fbdea93&e=cd5da5dbfd>
.

And please – do not miss out on the film-based reports our editor-in-chief
publishes on Facebook
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=277f504f6a&e=cd5da5dbfd>
during his journey.

*Restrictions and cooperation*
This week, we have learned that new Russian restrictions place limitations
on exchange programs, joint research with foreigners, conferences and
scientific congresses, as well as the exchange of scientific literature
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=27d3811132&e=cd5da5dbfd>
.

It has also been announced that the Norwegian governments halts the sales
of the Bergen Engines factory to TMH International
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=accb6115fb&e=cd5da5dbfd>
in order to avoid potential threats to national security [Norwegian only].

The USA focuses on security policy cooperation and the US Army Alaska in
particular welcomes knowledge about operating in the Arctic from the
Norwegians
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=ebc1c69cf1&e=cd5da5dbfd>
.

We also present a new and interesting study highlighting the risk related
to Arctic shipping. The study shows that some vessels have a higher risk of
becoming stuck in the Arctic sea ice along the Northern Sea Route
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=216a7d6a75&e=cd5da5dbfd>
in Russia.

You will find all this and much more at High North News
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=c3a1499daf&e=cd5da5dbfd>
!

This is our last newsletter before the Easter holidays, but we will be at
work a few days early next week too, bringing you good stories from the
people of the High North.

*Have a great Easter and thank you for following!*
Trine Jonassen,
News Editor, High North News
------------------------------
*På Storslett i Nordreisa arbeider prosjektleder Inger Birkelund med å
etablere et kvensk teater. (Foto: Arne O. Holm)*


*Velkommen til det virkelige Arktis*

*Kjære High North News-leser; historiene triller inn på The High North Tour
sitt mobile kontor fortere enn de lar seg formidle ut. Folket i nord har
mye på hjertet og deler gjerne med verden. Her er uka fra nord, med nyheter
fra sikkerhetspolitikk, sjøfart, gründervirksomhet og sterke historier.*

Lite visste vi at responsen på sjefredaktørens reise i Arktis skulle få en
slik enorm respons. Det rullende kontoret til Arne O. Holm ønskes velkommen
i alle kriker og kroker av Nord-Norge, hvor han så langt har parkert
bobilen, og han sitter på flere historier enn han klarer å formidle.

Reisen startet med et ønske om å løfte fram det rike livet i nord, som
trosser pandemi og trange økonomiske kår. Og Arktis svarte med et rungende
«Ja!».

I ukas kommentar får vi et innblikk i reisen i grenseland – bokstavelig
talt:

– Ferga går ikke lenger, og landet på andre sida av den frosne elva har
skiftet navn. Her møtes øst og vest
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=c78eb9e968&e=cd5da5dbfd>
.

*En reise blant folk*
Denne uka deler The High North Tour historier om fiskeribedriften Taste of
North i Hamarøy kommune, som deler bekymringer for framtiden
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=47f1b25590&e=cd5da5dbfd>
.

Du kan også bli med til et helt unikt teater i Nordreisa, hvor det skrives
teaterhistorie på et språk de færreste snakker
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=591c975533&e=cd5da5dbfd>.
Nemlig kvensk.

Holm belyser også mørkere kroker at historien. Som etterarbeidet med
overgrepssakene i Tysfjord. På Arran, et lulesamisk senter, jobbes det
fortsatt med ettervirkningene
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=be21edf6a7&e=cd5da5dbfd>
.

I samme setning – og med en liten advarsel – anbefaler vi en vond og viktig
kronikk fra musiker og spaltist Håvard Lund, som han har kalt «Minner i våt
jord».
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=69949a37f7&e=cd5da5dbfd>

I tillegg anbefaler jeg at du sjekker stemningsrapportene Holm publiserer
på Facebook
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=a9c3f094e5&e=cd5da5dbfd>
underveis.

*Restriksjoner og samarbeid*
Denne uka kom det fram at nye russiske restriksjoner setter begrensninger
for utvekslingsprogrammer, felles forskning med utlendinger, konferanser og
vitenskapelige kongresser, samt utveksling av vitenskapelig litteratur
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=119c2353a7&e=cd5da5dbfd>
.

Det er også klart at Regjeringen stopper salget av motorfabrikken Bergen
Engines til TMH International for å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser
ikke blir truet
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=a2f08f80a4&e=cd5da5dbfd>
.

Fra amerikansk side løftes sikkerhetspolitisk samarbeid opp, og spesielt
ønsker den amerikanske hæren i Alaska, kunnskap om arktisk operasjoner fra
norsk side
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=7e928fc65f&e=cd5da5dbfd>
.

Offiser i Sjøforsvaret, Silje Steffensen, skriver i High North News at det
er en feiltolkning at norske politikere dilter etter amerikanerne. Den
kronikken kan du lese her
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=038af736db&e=cd5da5dbfd>
.

Vi presenterer også en ny og interessant studie som belyser risikoen
forbundet med arktisk skipsfart. Studien viser at enkelte fartøy har
større  sjanse for å bli sittende fast i havisen langs Russlands nordlige
sjørute
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=9230270802&e=cd5da5dbfd>
.

Dette og mer finner du på High North News
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=6bb29299b9&e=cd5da5dbfd>
!

Dette er det siste nyhetsbrevet før påske, men vi er på plass noen dager
den stille uke også, med gode historier fra folket i nord.

*God påske og takk for følget.*
Vennlig hilsen
Trine Jonassen
Nyhetsredaktør, High North News
 follow on Twitter
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=244243c555&e=cd5da5dbfd>
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=7f114a815e&e=cd5da5dbfd>
|
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=660788de19&e=cd5da5dbfd>friend
on Facebook
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=afdedf5b34&e=cd5da5dbfd>
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=5f81b0f2cd&e=cd5da5dbfd>|
forward to a friend
<http://us3.forward-to-friend.com/forward?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=2d99a1a3b8&e=cd5da5dbfd>

*Copyright © 2021 High North News, All rights reserved.*

E-mail: hinn at nord.no <Highnorthnews at nord.no>
Website: www.highnorthnews.com
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/track/click?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=4a1cca0531&e=cd5da5dbfd>

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/profile?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=de30667854&e=cd5da5dbfd&c=2d99a1a3b8>
or unsubscribe from this list
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=de30667854&e=cd5da5dbfd&c=2d99a1a3b8>


[image: Email Marketing Powered by Mailchimp]
<http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=f32e79493cc20f2cefad3180d&afl=1>
 unsubscribe from this list
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=de30667854&e=cd5da5dbfd&c=2d99a1a3b8>
| update subscription preferences
<https://highnorthnews.us3.list-manage.com/profile?u=f32e79493cc20f2cefad3180d&id=de30667854&e=cd5da5dbfd&c=2d99a1a3b8>
-- 
*=====================================================*

*directory http://www.alansondheim.org <http://www.alansondheim.org> tel
718-813-3285**email sondheim ut panix.com <http://panix.com>, sondheim ut
gmail.com <http://gmail.com>*
*=====================================================*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.netbehaviour.org/pipermail/netbehaviour/attachments/20210327/4247b363/attachment.htm>


More information about the NetBehaviour mailing list