The Arctic is increasingly becoming a source of contestation and the international scene increasingly dangerous... It's worthwhile to subscribe to this.

Best, Alan

---------- Forwarded message ---------
From: High North News <hinn@nord.no>
Date: Fri, Oct 9, 2020 at 5:58 AM
Subject: High North Newsletter 09.10.2020
To: <sondheim@gmail.com>


A weekly newsletter from High North News. 
Articles in English and Norwegian,
please scroll to your preferred language.
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.
(Scroll ned for norsk)
 
           
Journalist and editor of the Northwest-Russian news-site Sever.Realii, Svetlana Prokopyeva in court wearing a T-shirt with the slogan: "We will not shut up". Photo: Zelenysh Nelubin
 
 

There ain't no vaccine against Donald Trump

Dear reader,
"There is so much noise", Norwegian Foreign Minister Ine Eriksen Søreide said with a sigh the other day. She was challenged by Norwegian daily Aftenposten about the relationship to Donald Trump.

I have in later years asked the same of both the foreign minister and the defense minister.

Every single time, the answers have been characterized by our security policy and economic dependence on the USA. Evasive, vague, stressing that the USA is more than Donald Trump.

In Brussels, the Norwegian Secretary-General Jens Stoltenberg conducts the same exercise on a nearly daily basis. He tries to balance phrases to cover NATO’s frustration without stirring a storm from the American president towards the defense allilance.

Foreign Minister Eriksen Søreide’s interview with Aftenposten goes to show that the band is on the verge of rupture. What goes on right now in the White House in Washington D.C. makes us almost forget the underlying and serious threats laying beneath Trump’s insane Twitter world.

The Foreign Minister herself points to climate issues, trade politics and the nuclear agreement with Iran. Three key challenges placed at risk by a president who is convinced he is still the anchor of a reality show, not leader of the powerful USA.

The world holds its breath while the pandemic and Donald Trump rage on. There will never ever be a vaccine against the latter.

In a High North News op-ed this week, a series of internationally recognized researchers describe an Arctic summer characterized by giant ice shelves collapsing, extremely high temperatures in Siberia and thawing permafrost leading to a massive diesel spill in Russia. They call for strengthening international cooperation between countries, people and science in the Arctic.

We have a separate article about the conflicts following in the wake of this diesel spill. You can also read about the new Russian icebreaker Arktika, which sailed all the way to the North Pole on its maiden voyage through the Polar ice.

We have also interviewed Russian journalist and editor of a Northwest Russian news site Svetlana Prokopyeva about the conditions for the press in Russia. The courageous journalist risks seven years in prison after having covered terrorism in Arkhangelsk.

You can read all this, and much more, in High North News.


Have a great weekend, everybody!
Arne O. Holm,
Editor-in-Chief, High North NewsHer legger fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen frem regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021 i Stormen bibliotek i Bodø. Foto: Arne O. Holm


Mot Donald Trump finnes det ingen vaksine


Kjære leser!
– Det er så mye støy, sukket utenriksminister Ine Eriksen Søreide forleden. Hun ble utfordret av Aftenpostens journalist på forholdet til Donald Trump.

Jeg har selv i løpet av de siste årene stilt de samme spørsmålene til både utenriksministeren og forsvarsministeren.

Svarene har hver eneste gang vært preget av vår sikkerhetspolitiske og økonomiske avhengighet av nettopp USA. Unnvikende, flakkende, med vekt på at USA ikke bare er Donald Trump.

I Brussel gjør den norske generalsekretæren, Jens Stoltenberg, nesten daglig den samme øvelsen. Han balanserer seg fram til formuleringer som skal dekke over Natos frustrasjon, uten å sette i gang en storm mot forsvarsalliansen fra den amerikanske presidenten.

Utenriksminister Eriksen Søreides intervju med Aftenposten viser at strikken er på bristepunktet. Det som akkurat nå foregår i Det hvite hus i Washington gjør at vi nesten glemmer de underliggende og alvorlige truslene som ligger under galskapen i Trumps twitterverden.

Utenriksministeren peker selv klimaspørsmål, handelspolitikk og atomavtalen med Iran. Tre sentrale utfordringer satt i spill av en president som er overbevist om at han fortsatt er programleder i et realityshow, og ikke leder for det mektige USA.

Hele verden holder pusten, mens pandemien og Donald Trump herjer. Mot sistnevnte vil det aldri komme noen vaksine.

I en kronikk i High North News denne uka beskriver en rekke internasjonalt anerkjente forskere en sommer i Arktis preget av gigantiske isflak som kollapser, ekstremt høye temperaturer i Sibir og permafrost som ødelegges av massive dieselutslipp i Russland. Deres klare oppfordring er å styrke det internasjonale samarbeidet mellom land, folk og vitenskap i Arktis.

I vår engelske utgave finner du en egen oppdatert artikkel om konfliktene i kjølvannet av dette dieselutslippet. Der kan du også lese at den nye russiske isbryteren Arktika som seilte helt til Nordpolen under sin jomfrutur i isen.

Vi har også intervjuet den russiske journalisten og redaktøren Svetlana Prokopjeva om pressens kår i Russland. Den modige journalisten og redaktøren av en nordvestrussisk nettavis risikerer selv syv år i fengsel, etter å ha skrevet om terrorisme i Arkhangelsk.

I Norge presenterte regjeringen sitt statsbudsjett for 2021 denne uka. I vår fyldige dekning sett med nordområdeøyne, finner du blant annet artikler og analyser av forsvar og sikkerhet, fiskeripolitikk, næringsliv og kultur, i tillegg til en gjennomgang av Longyearbyen og Svalbards plass i norsk økonomi.

I en kommentar til statsbudsjettet skriver jeg at det denne gangen er lettere å få øye på det som avlyses i nord, enn det som settes i gang. Bakgrunnen er at nok et forsøk på industrietablering i nord skrinlegges, til fordel for ringvirkninger lenger sør i landet.

Dette, og mye mer kan du lese om akkurat i highnorthnews.com.

God helg, alle sammen!
Arne O. Holm
Sjefsredaktør, High North News

Copyright © 2020 High North News, All rights reserved.

E-mail: hinn@nord.no
Website: www.highnorthnews.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 
Email Marketing Powered by Mailchimp--
=====================================================
directory http://www.alansondheim.org tel 718-813-3285
email sondheim ut panix.com, sondheim ut gmail.com
=====================================================